Carolina Herrera 212 VIP Men Nam 100ml

2.000.000 

Hương đầu: hương cam chanh, gừng, chanh dây
Hương giữa: rượu volka, gia vị, rượu gin, bạc hà
Hương cuối: mùi da, hổ phách, hương gỗ